Landslaget for matematikk i skolen

Her skal du logge inn for å delta med klassen din i UngeAbel, men også for å hente ut Matematikkdagheftet. 

Vi anbefaler at en lærer fra skolen henter ned heftet og deler det med de andre lærerne på skolen, ev legger det i skolens virtuelle lærerrom.


unge-abel

UngeAbel 2017-2018 er igang. 

Reglement for konkurransen finner du her.

Her finner du oppgavene til runde en og runde to. For informasjon om første gangs innlogging, se her. Hver lærer må være registrert og ha en bruker her, deretter må man logge inn og skrolle litt ned og klikke på kurset "UngeAbel 2017-2018"  for å kunne hente oppgaver og levere inn oppgavesvar. En lærer kan levere inn oppgavesvar på vegne av flere elevgrupper, det vil gå fram av innleveringsskjemaet som blir tilgjengelig i konkurranseperiodene. 
Runde 1 vil være tilgjengelig i perioden 6. november til 30. november 2017.

Runde 2 vil være tilgjengelig i perioden 8.januar - 2. februar 2018.

All informasjon om konkurransen finnes på hjemmesiden til LAMIS

Available courses


Her logger du på første gang med en lisenskode som er de to første bokstavene i fornavnet - medlemsnummer - årstall.  

Eksempel: 

Per Olsen har medlemsnummer 01234. Hans innloggingskode er da: pe-01234-2018.

Kul skole har medlemsnummer 43210. Deres innloggingskode er da: ku-43210-2018. 


Kodene er aktive per 31. januar. 

Ta kontakt på org.sek@lamis.no om du trenger hjelp til innlogging.

Her logger du på første gang med en lisenskode som er de to første bokstavene i fornavnet og medlems/kundenummeret + årstall  slik: Per Olsen har medlemsnummer/kundenummer 01234, hans innloggingskode er da: pe01234-2017. Medlemsavgift må være betalt for å få tilgang. Kodene er aktive pr 31. januar. Ta kontakt på org.sek@lamis.no om du trenger hjelp til innlogging.

Velkommen til UngeAbel matematikk-konkurranse. Her kan du hente ut oppgaveteksten og levere inn oppgavesvarene. Du må være innlogget som bruker for å få tilgang. Innlogging skjer her. Om du opplever problemer kan du sende en epost til org.sek@lamis.no.