For å få tilgang til heftet må du oppgi et lisenskode som består av de to første bokstavene i fornavnet ditt og medlemsnummeret ditt. Medlemsnummeret ditt står på fakturaen for medlemskap. Finner du det ikke, send en epost til org.sek@lamis.no.


Eksempel på lisenskode: Anne Larsen medlem nr 23456: an23456, Åsen barnehage medlem 34567: ås34567. Husk å bruke små bokstaver når du oppgir lisenskoden.

Her logger du på første gang med en lisenskode som er de to første bokstavene i fornavnet og medlems/kundenummeret + årstall  slik: Per Olsen har medlemsnummer/kundenummer 01234, hans innloggingskode er da: pe01234-2017. Medlemsavgift må være betalt for å få tilgang. Kodene er aktive pr 31. januar. Ta kontakt på org.sek@lamis.no om du trenger hjelp til innlogging.