Velkommen til UngeAbel

UngeAbel er en matematikkonkurranse for basisgrupper/klasser på 9 trinn. Konkurransen drives av LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen, i samarbeid med Matematikksenteret og NMCC (Nordic Math Class Competition). Konkurransen mottar økonomisk støtte fra Abelprisen og Forskningsrådet.

UngeAbel består av to innledende runder, en fordypningsoppgave, semifinale og finale. Elever i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge får de samme oppgavene med nasjonale tilpasninger.

De to innledende rundene skal arbeides med av hele basisgruppen/klassen i en økt på 90 minutter. Første runden er i november, andre runden i januar. Se datoer og frister på LAMIS sin hjemmeside, www.lamis.no.

Det blir kåret 15 fylkesvinnere, som jobber med en fordypningsoppgave fram til semifinale og finale-samling ved Gardermoen i april.

Vinnerlaget blir invitert til nordisk finale i mai/juni.